Grupa 1

 

Dec
Jakub

Schienke Ochocki Sobczyk Dobosz Suma punktów
Dec n/d         0
Schienke

 

 

n/d       0
Ochocki     n/d     0
Sobczyk       n/d   0
Dobosz         n/d 0

Grupa 2

Widła Soroczyński Worsa Foltyn Hołdys Suma punktów
Widła n/d 0
Soroczyński n/d 0
Worsa n/d 0
Foltyn n/d 0
Holdys n/d 0

Grupa 3

  Drohomirecki Szajner Barabasz Jasiński Krzeczkowski Suma punktów
Drohomirecki n/d         0
Szajner   n/d       0
Barabasz     n/d     0
Jasiński       n/d   0
Krzeczkowski         n/d 0

Grupa 4

Kasperek Cwynar Ochocki Smolarczyk Krzyżanowski Suma punktów
Kasperek n/d 0
Cwynar n/d 0
Ochocki n/d 0
Smolarczyk n/d 0
Krzyżanowski n/d 0

Grupa 5

  Komidaj Kamil Komidaj Krzysztof Wychowanek Radziwoń Branowski Suma punktów
Komidaj Kamil n/d         0
Komidaj Krzysztof   n/d       0
Wychowanek     n/d     0
Radziwoń       n/d   0
Branowski         n/d 0